Dune 45 na pustyni Namib

2 grudnia 2019

Dune 45 na pustyni Namib