Przeprawa przez bagna za Klukami

8 sierpnia 2016

Przeprawa przez bagna za Klukami