Panorama z Babiej Góry na część południow-wschodnią

9 września 2016

Panorama z Babiej Góry na część południow-wschodnią